Lodge &

Mountain Market

47365 West 1st Street

Westfir, Oregon 97492

Tel: 541-246-9007

Email: westfirlodge@gmail.com

  • White Instagram Icon
  • White Facebook Icon
  • White Pinterest Icon
  • White TripAdvisor Icon